ТОП Вести
сензори

сензори

Во Охрид поставени сензори за следење на еколошки параметри

Одделението за заштита и влијание врз животната средина при општина Охрид која како пилот општина согласно проектните активности на ЕУ INTERREG Balkanmed Проектот AIRTHINGS „Ефикасно користење на новите ...
error: