LTH Леарница Охрид вработува…….

- Локални, Маркетинг
269

 

LTH Леарница Охрид вработува Електротехничар во одделот за Одржување

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • Завршено Средно Образование  (електро техничар, енергетичар);
 • Познавање на работа со компјутер;
 • Основно познавање на англиски јазик.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ

 • Способност за работа во тим;
 • Самоиницијативност, лојалност, исполнителност и чесност;
 • Висок степен на одговорност, ефективност и ефикасност;
 • Динамичност, мотивираност, иницијативност;
 • Желба за едукација и надградба;
 • Способност за извршување на работни задачи, врзани со рокови;
 • Ефективна вербална комуникација.

ОДГОВОРНОСТИ

 • Поврзување на машини на интерната електрична инсталација
 • Периодични и превентивни прегледи и поправки на електричните и електронските уреди, но и на опремата за работа и нејзините составни делови
 • Монтажа на електро-опрема
 • Мерење, контролирање и определување на мерните единици
 • Уредување на документацијата и дополнување на шемите на струјните кола на електро-опремата на машините, уредите и инсталациите при промени и додатоци
 • Грижа за чисто и уредно работно место
 • Почитување на прописите од областа безбедност при работа и екологија

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Нудиме можност за континуирани обуки и тренинг, како и можност за работа на машини со различни автоматизации, се работи во смени во производни капацитети. Ви следува топол оброк; додатоци на плата за сменска работа и услови за работа, платени трошоци за превоз од и до работно место; регрес за годишен одмор; новогодишни надоместоци; награди и бонуси согласно покажани резултати

Кандидатите своите професионални биографии можат да ги испратат на: [email protected]
Крајниот рок за аплицирање е најдоцна до: 15/01/2020.

 

LTH Леарница Охрид вработува ОПЕРАТОР НА ЦНЦ МАШИНА ВО ОДДЕЛОТ НА MАШИНСКА ОБРАБОТКА

Одговорности:

 • познавање на основните правила за стартување и работењето на машините за обработка
 • основно опслужување на машините за обработка со определени одлеаноци
 • прегледување на одлеаноците и препознавање на грешки во согласност со контролната документација
 • познавање, разбирање и пополнување документацијата на работното место
 • почитување на прописите од областа безбедност при работа и екологија
 • грижа за чисто и уредно работно место – 5Ѕ и самоодржување

Квалификации:

III. степен, насока: металопреработувачка  без искуство (Машински Техничар)

 1. степен, насока: металопреработувачка без искуство (Машински Техничар)

Средно образование, друг профил.

Вештини:

 • прецизност
 • соработка со останатите
 • снаодливост
 • организација на сопствената работа
 • осет за простор и чистота

Услови за работа:

Позицијата бара користење на заштитна опрема, 40h неделно/ 8h дневно. Локација: ЛТХ Леарница ДООЕЛ Охрид – производни капацитети, работа во смени.

Останато:

 • покриени трошоци за превоз до и од работа ( во случај над 3км оддалеченост, по износ на месечен јавен превоз)
 • обезбеден топол оброк
 • додатоци на плата за сменска работа и услови за работа
 • исплата на регрес за годишен одмор согласно услови за стекнување на правото на регрес
 • исплата на новогодишен надоместок
 • награди и бонуси согласно покажани резултати

Кандидатите своите професионални биографии можат да ги испратат на: [email protected]
Крајниот рок за аплицирање е најдоцна до: 15/01/2020.

Ве очекуваме!

StrugaOnline

Facebook Коментари