На 1-ви февруари започнува националната кампања ,,Ги запознаваме ретките болести 2021“