Струшки богови и божици….

- Забава
290

Струшки богови и божици:

АМАН РЕ – Струшки бог на зачуденоста;
АМОР ФАТИ – Струшка божица на кладилниците;
АМТО Е – Струшки бог на судбината;
АМОРТИ СИ? – Струшка божица на сознанието;
К’ДЕ РЕ? – Струшки бог на патниците;
АМЧЕГО ЈАЈШ – Струшки бог на војната;
ТАШ МАРУН и ШТА – Струшки божества на провинцијата;
МЕУМРЕ – Струшки бог на смеењето;
К’КДА НЕПАК – Струшки бог на нихилизмот;
БИЉА НА – Струшка богиња на хипохондријазата;
СМЕШ ТАЈ – Богот на летото;
МАЛУМОР ГЕН – Богот на исполнителноста;
СЕЈСИМАД РО – Богот на Разумниот Компромис;
ШОЕМО РЕ – Богот на Разбирањето;
ДАНТРЕ БИТ – Богот на гостопримството.

Facebook Коментари