Ќе се реконструира и проширува патеката за пешаци и велосипеди во Струга

- Локални
1422

Во просториите на Општина Струга зе одржа презентација на проектот “Струга- Твојата туристичка дестинација”, проект за развој и промоција на туризмот, каде воглавно се дискутираше за реконструкција и проширување на патеката за пешаци и велисопеди долж ул. Партизанска.

-На јавната расправа беа поканети преставници од невладини организации, култруни здруженија и преставници од хотелско угостителскиот сектор за да бидат вклучени во дискусијата во врска со предвидените измени и реконструција во неколку зони на Општина Струга, како и за изградба и проширување на постојната патека за пешаци и велисопеди долж ул. Партизанска, патека долга околу 3 км. -информираат од Општина Струга.

-Целта на јавната расправа беше да се разменат идеи и предлози во врска со горенаведениот проект, кој што е финансиран од страна на Светска банка во соработка со Општина Струга, за да заедно изградиме подобра Струга.-додава тимот од Општина Струга.

Во видеото е прикажано  како ќе изгледа патеката за пешаци и велосипеди:

Rikonstruksion dhe zgjërim i shtegut për këmbësore dhe biçikleta/Реконструкција и проширување на патеката за пешаци и велисопеди

Rikonstruksion dhe zgjërim i shtegut për këmbësore dhe biçikletaDje në hapësirat e Komunës së Strugës u prezantua projekti “Struga – Destinacioni juaj turstik” projekt mbi zhvillimin dhe promovimin e turizmit ku kryesisht u diskutua mbi rikonstruksionin dhe zgjërimin e shtegut për këmbësorë dhe biçikleta përgjatë rrugës Partizanska.Në debatin publik ishin të ftuar përfaqësues të organizatave joqeveritare dhe shoqatave kulturore si dhe përfaqësues nga sektori i hotelerisë për të disktuar mbi ndryshimet ose rikonstrukisonet e parapara në disa zona të qytetit të Strugës si dhe për rikonstruksonin dhe zgjërimin e shtegut për kembësorë dhe ndërtimin e shtegut për biçikleta përgjatë rrugës Partizanska, shteg me gjatësi prej afër 3 kilometrash.Qëllimi i debatit publik ishte që të shkëmbehen ide dhe sygjerime për projetin në fjalë, projekt i finansuar nga Banka botërore në bashkëpunim me Komunën e Strugës ashtu që sëbashku të ndërtojmë një Strugë sa më mirë.Më poshtë materiale vizive ku mund të shihet se si do të duket shtegu për kembësorë dhe biçikleta.Zyra për marrëdhënie me publikun,Komuna e Strugës*******Реконструкција и проширување на патеката за пешаци и велисопедиВчера во просториите на Општина Струга зе одржа презентација на проектот “Струга- Твојата туристичка дестинација” , проект за развој и промоција на туризмот , каде воглавно се дискутираше за реконструкција и проширување на патеката за пешаци и велисопеди долж ул.Партизанска.На јавната расправа беа поканети преставници од невладини организации, култруни здруженија и преставници од хотелско угостителскиот сектор за да бидат вклучени во дискусијата во врска со предвидените измени и реконструција во неколку зони на Општина Струга, како и за изградба и проширување на постојната патека за пешаци и велисопеди долж ул.Партизанска, патека долга околу 3 км.Целта на јавната расправа беше да се разменат идеи и предлози во врска со горенаведениот проект, кој што е финансиран од страна на Светска банка во соработка со Општина Струга, за да заедно изградиме подобра Струга.Подолу визуелен материјал како ќе изгледа патеката за пешаци и велосипеди.Канцеларија за односи со јавноста,Општина Струга

Gepostet von Komuna e Strugës / Општина Струга / Municipality of Struga am Mittwoch, 12. Februar 2020

StrugaOnline

Facebook Коментари