ЛТХ ЛЕАРНИЦА ДООЕЛ Охрид вработува Хемиски Технолог

- Локални
192

ЛТХ ЛЕАРНИЦА ДООЕЛ Охрид вработува: Хемиски Технолог

Одговорности:

– Следење на развојот на помошни и погонски средства и нивно воведување во процесот
– Воведување на постапки и подготовка на упатства за контрола/одржување во согласност со упатствата на производителот и безбедносниот лист со податоци
– Соработка со технологија на леарница и алатница во производството на технолошки процеси со употреба на супстанции што можат да влијаат на вода, воздух, отпад;
– Насочување и следење на работата на спектрометарот и известување до менаџерите во писмена форма за неправилностите во извршувањето на анализите на него преку топење
– грижа и документација за спроведување на мониторинг на вода од страна на овластени изведувачи
– Пополнување и ажурирање на документација од стандардот ISO 14001 и применливите документи
– Грижа за дополнителни анализи во поглед на технолошките промени во процесот
– Извршување други задачи во согласност со квалификациите на работникот и упатствата на работодавачот

Квалификации:

– познавања од областа на релевантното законодавство
– говорен и пишан англиски или германски јазик / владеење на српсо-хрватски јазик задолжително
– самостојност
– прецизност
– доверливост
VIА. степен, насока: хемиска

Услови за работа:
Позицијата бара користење на заштитна опрема, работа 40h неделно/ 8h дневно / можност за работа во 2 смени . Локација: ЛТХ Леарница ДООЕЛ Охрид производни и лабораториски капацитети.

Останато:

Нудиме можност за континуирани обуки и тренинг. Ви следува топол оброк; додатоци на плата за сменска работа , платени трошоци за превоз од и до работно место; регрес за годишен одмор; новогодишни надоместоци;награди и бонуси согласно покажани резултати
Краен рок на поднесување CV на долунаведениот линк со избор на работната позиција :  31/01/2023 преку брза пријава на:

 https://www.lthcastings.com/default.asp?mid=en&pid=employmentopportunities

*Со доставувањето на вашата апликација потврдувате дека прифаќате вашата апликација и лични податоци да бидат земени во предвид за идните потреби од нови вработувања на Друштвото во рок од 120 дена. Во процесот на селекција, само кандидатите кои ќе влезат во потесниот круг ќе бидат контактирани и повикани на интервју.

Facebook Коментари