LTH Леарница Охрид вработува магационер и оператор на ЦНЦ машини

- Локални
471

LTH Леарница Охрид вработува  Mагационер во одделот за Продажба

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • Средна стручна спрема
 • употреба на стандардни и специјализирани компјутерски алатки
 • познавање на работата во магацин се смета за предност

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ

 • Способност за работа во тим;
 • Самоиницијативност, лојалност, исполнителност и чесност;
 • Висок степен на одговорност, ефективност и ефикасност;
 • Динамичност, мотивираност, иницијативност;
 • Желба за едукација и надградба;
 • Способност за извршување на работни задачи, врзани со рокови;
 • Ефективна вербална комуникација.

ОДГОВОРНОСТИ

 • подготовка и предавање, како и нарачка и преземање на стоката
 • грижа за правилно и прегледно складирање во рамките на просторните можности
 • грижа за дисциплина и правилна и безбедна манипулација со стоката
 • грижа за правилно складирање и постапување со хемикалии односно опасни супстанции
 • книжење и раскнижување на стоката во магацините
 • контрола и решавање на рекламации
 • грижа за водење и архивирање на документацијата во магацините
 • грижа за чисто и уредно работно место

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Нудиме можност за континуирани обуки и тренинг. Ви следува топол оброк, додатоци на плата за услови за работа и сменско работење, платени трошоци за превоз од и до работно место; регрес за годишен одмор; новогодишни надоместоци; награди и бонуси согласно покажани резултати

Работа 40 часа во неделата.

Кандидатите своите професионални биографии можат да ги испратат на: [email protected]
Крајниот рок за аплицирање е најдоцна до: 21/02/2020

OПЕРАТОРИ НА ЦНЦ МАШИНИ

Одговорности:

 • Подготовка на парчињата за обработка, познавање на основните правила за стартување и работењето на машините
 • основно опслужување на машините за обработка со одлеаноците, алатите
 • прегледување на одлеаноците и препознавање на грешки во согласност со контролната документација
 • извршување деловни операции според барањата определени во конструкциско техничката документација
 • познавање, разбирање и пополнување документацијата на работното место
 • почитување на прописите од областа безбедност при работа и екологија
 • грижа за чисто и уредно работно место – 5Ѕ и самоодржување

Квалификации:

III. степен, насока: металопреработувачка  без искуство (Машински Техничар)

 1. степен, насока: металопреработувачка без искуство (Машински Техничар)

Вештини:

 • прецизност
 • соработка со останатите
 • снаодливост
 • организација на сопствената работа
 • осет за простор и чистота

Услови за работа:

Позицијата бара користење на заштитна опрема, 40h неделно/ 8h дневно. Локација: ЛТХ Леарница ДООЕЛ Охрид – производни капацитети, работа во смени.

Останато:

 • покриени трошоци за превоз до и од работа ( во случај над 3км оддалеченост, по износ на месечен јавен превоз)
 • обезбеден топол оброк
 • додатоци на плата за сменска работа и услови за работа
 • исплата на регрес за годишен одмор согласно услови за стекнување на правото на регрес
 • исплата на новогодишен надоместок
 • награди и бонуси согласно покажани резултати

Кандидатите своите професионални биографии можат да ги испратат на: [email protected]
Крајниот рок за аплицирање е најдоцна до: 29/02/2020

Ве очекуваме!

 

Facebook Коментари