LTH Леарница вработува магационер во одделот за продажба, пријавете се

- Македонија
161

LTH Леарница вработува  магационер во одделот за продажба

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • Средна стручна спрема
 • употреба на стандардни и специјализирани компјутерски алатки
 • познавање на работата во магацин се смета за предност

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ

 • Способност за работа во тим;
 • Самоиницијативност, лојалност, исполнителност и чесност;
 • Висок степен на одговорност, ефективност и ефикасност;
 • Динамичност, мотивираност, иницијативност;
 • Желба за едукација и надградба;
 • Способност за извршување на работни задачи, врзани со рокови;
 • Ефективна вербална комуникација.

ОДГОВОРНОСТИ

 • подготовка и предавање, како и нарачка и преземање на стоката
 • грижа за правилно и прегледно складирање во рамките на просторните можности
 • грижа за дисциплина и правилна и безбедна манипулација со стоката
 • грижа за правилно складирање и постапување со хемикалии односно опасни супстанции
 • книжење и раскнижување на стоката во магацините
 • контрола и решавање на рекламации
 • грижа за водење и архивирање на документацијата во магацините
 • грижа за чисто и уредно работно место

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Нудиме можност за континуирани обуки и тренинг. Ви следува топол оброк, додатоци на плата за услови за работа и сменско работење, платени трошоци за превоз од и до работно место; регрес за годишен одмор;новогодишни надоместоци; награди и бонуси согласно покажани резултати

Работа 40 часа во неделата.

Кандидатите своите професионални биографии можат да ги испратат на: [email protected]
Крајниот рок за аплицирање е најдоцна до: 20/09/2020

 

 

Facebook Коментари