ЛТХ Леарница вработува: Технолог на одржување и Електричар-енергетичар

LTH Castings – ЛТХ Леарница вработува:

Технолог на одржување

Одговорности:

 • Рутински инспекции на опремата и машините, идентификација и проактивно решавање на потенцијалните проблеми.
 • Превентивно одржување за да се обезбеди сигурност и ефикасност на опремата за производство.
 • Дијагностицирање, решавање проблеми и поправка на механички системи.
 • Соработка со меѓуфункционални тимови со цел имплементирање на подобрувања и модификации за подобрување на перформансите на опремата.
 • Одржување точна евиденција за активностите за одржување, вклучувајќи работни налози, прирачници за опрема и нивоа на залихи.
 • Брза реакција на дефекти на опремата и на итни случаи за да се минимизира времето на застој.
 • Обезбедување обука за производствениот персонал за правилно користење на опремата и процедури за одржување.
 • Мотивирани за трендовите во индустријата и најдобрите практики со цел препорака и имплементација на иницијативи за континуирано подобрување.

Квалификации:

 • Диплома по Машинско инженерство или сродна област.
 • Докажано искуство како инженер за одржување во производствена или производна средина е голема предност.
 • Силно познавање на механички, електрични и хидраулични системи.
 • Способност да чита и толкува технички прирачници, нацрти и шеми.
 • Умешен во користење на софтвер за управување со одржување.
 • Одлични вештини за решавање проблеми и одлучување.
 • Силни комуникациски и интерперсонални вештини.
 • Автоконтрола и способност за соработка во тимска средина.

Придобивки:

 • Конкурентна плата
 • Динамична и колаборативна работна средина
 • Бонуси за работна успешност
 • Исплата на новогодишен надоместок
 • Доброволно приватно здравствено осигурување
 • Развој на ниво на групација
 • Сигурност во вработувањето
 • Топол оброк

Работни услови: заштитна опрема, производни капацитети 40 часа неделно, дежурства

Како да аплицирате:

Заинтересираните кандидати треба да достават своја биографија на www.lthcastings.com/careers.  Ве молиме изберете ја позицијата од листата на активни огласи во Македонија – EMPLOYMENT OPPORTUNITIES и предајте пријава.

Рок за пријава 14 дена од објавување на оглас.

ЛТХ Леарница е работодавач со еднакви можности и ги охрабрува кандидатите од сите средини да аплицираат. Го цениме времето и трудот вложени во секоја апликација, но само квалификуваните кандидати ќе бидат контактирани за интервју. Ви благодариме што размислувате за кариера со нас!

*Со аплицирањето кандидатите се согласуваат нивните професионални биографии да бидат задржани во базата на човечки ресурси во наредните 120  дена и нивна обработка за потребите на процесот на селекција и вработување.

 

Слободно работно место: Електричар-енергетичар

Главни задачи на избраниот кандидат ќе бидат:
– поврзување на новите машини на интерната електрична инсталација
– периодични и превентивни прегледи и поправки на електричните и електронските уреди, но и на опремата за работа и нејзините составни делови
– монтажа на електро-опрема на новите алати и поправка на изработените алати во алатницата или одржување
– мерење, контролирање и определување на мерните единици на термо-регулаторите и термо-сондите
– уредување на документацијата и дополнување на шемите на струјните кола на електро-опремата на машините, уредите и инсталациите при промени и додатоци
– грижа за чисто и уредно работно место
– почитување на прописите од областа безбедност при работа и екологија
– извршување други задачи во согласност со обученоста на работникот и упатствата од работодавачот

Од кандидатите очекуваме:
– уредување на работната околина
– упорност
– самостојност
– одговорност
– грижа за безбедност

На избраниот кандидат му нудиме:
• покриени трошоци за превоз до и од работа ( во случај над 3км оддалеченост, по износ на месечен јавен превоз).
• обезбеден топол оброк
• исплата на регрес за годишен одмор согласно услови за стекнување на правото на регрес
• исплата на новогодишен надоместок
• награди и бонуси согласно покажани резултат
• Дополнително приватно здравствено осигурување

Работната позиција бара користење заштитна опрема, се работи 40h неделно/ 8h дневно. Локација: ЛТХ Леарница ДООЕЛ Охрид – Производни погони

Рок за аплицирање 14 дена од објавување на огласот.

*Со доставувањето на вашата апликација потврдувате дека прифаќате вашата апликација и лични податоци да бидат земени во предвид за идните потреби од нови вработувања на Друштвото во рок од 120 дена. Во процесот на селекција, само кандидатите кои ќе влезат во потесниот круг ќе бидат контактирани и повикани на тестирање и/или интервју.
Аплицирајте на тука www.lthcastings.com/careers

Facebook Коментари