LTH Леарница вработува оператор на ЦНЦ машини

- Локални, Огласи
82

Оператори на ЦНЦ машини

Главни задачи на избраниот кандидат ќе бидат

– работa на центри за глодање со 3 и 5 оски со контролер на Хајденхајм,

– едноставно програмирање во програмата NCG CAM и основно програмирање на контролерот,

– производство на сложени делови од алатите,

– вршење на работни операции според барањата наведени во техничка документација,

– познавање на основни CAD програми – преглед на модели,

– познавање на основни материјали и нивна термичка обработка,

– контрола на извршената работа и управување со документацијата за самоконтролирање,

– подготовка на работното парче и алати за глодање и бушење,

– обработка на сложени компоненти на алати,

– самоодржување на машината според пропишаниот план,

– грижа за голема искористеност на машината,

– грижа за чисто и уредно работно место,

– почитување на прописите од областа на безбедноста при работа и екологијата,

– извршување на други работи во согласност со квалификациите на работникот и упатствата на работодавачот.

Од кандидатот очекуваме:

Соодветно образование:машински техничар

– подготвеност за работа во две смени,

– искуство со работа на ЦНЦ машини пожелно

– точност,

– способност за тимска работа,

– организација на сопствената работа,

– чувство за простор и чистота.

На избраниот кандидат му нудиме:

  • покриени трошоци за превоз до и од работа ( во случај над 3км оддалеченост, по износ на месечен јавен превоз)
  • обезбеден топол оброк
  • додатоци на плата за сменска работа и други додатоци
  • исплата на регрес за годишен одмор согласно услови за стекнување на правото на регрес
  • исплата на новогодишен надоместок, доброволно приватно здравствено осигурување
  • награди и бонуси согласно покажани резултати

Рок на пријава 30/06/2024 година.

Ве очекуваме!

*Со аплицирањето кандидатите се согласуваат нивните професионални биографии да бидат задржани во базата на човечки ресурси во наредните 120 дена и нивна обработка за потребите на процесот на селекција и вработување.

Facebook Коментари