ЛТХ Леарница вработува, пријавете се!

- Локални
130

ЛТХ Леарница вработува АЛАТНИЧАРИ

(ЦНЦ и Ерозимати) 

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • Завршено средно бразование  (машински техничар, компјутерско управување,математички смер);
 • Познавање на работа со компјутер;
 • Основно познавање на англиски јазик.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ

 • Способност за работа во тим;
 • Разбирање на нацрти, скици, технички цртежи
 • Самоиницијативност, лојалност, исполнителност и чесност;
 • Одговорност, ефективност и ефикасност;
 • Динамичност, мотивираност, иницијативност;
 • Желба за едукација и надградба;
 • Способност за извршување на работни задачи, врзани со рокови;

ОДГОВОРНОСТИ

 • машинска обработка на едноставни составни делови на алатите и справите
 • самоодржување на машината според пропишаниот план
 • извршување деловни операции според барањата определени во конструкциско техничката документација
 • познавање на основните материјали и нивната топлотна обработка
 • контрола на извршената работа како и водење на документацијата за автоконтрола

 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Нудиме можност за континуирани обуки и тренинг, како и можност за работа на машини со различни автоматизации, се работи во смени во производни капацитети. Ви следува топол оброк; додатоци на плата за сменска работа и услови за работа, платени трошоци за превоз од и до работно место; регрес за годишен одмор; новогодишни надоместоци;награди и бонуси согласно покажани резултати

Кандидатите своите професионални биографии можат да ги испратат на: [email protected]
Крајниот рок за аплицирање е најдоцна до: 21/06/2021

Facebook Коментари