Утре ќе се одржи 21-та седница на Советот на Општина Струга – ова е дневниот ред

- Локални
131

На ден 14.03.2019 (четврток) со почеток во 10:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга ќе се одржи 21 (двесет и првата) седница на Советот на Општина Струга.
Седницата ќе работи по следниот Дневен Ред:

-Записник од 20 -тата седница на Советот на општина Струга

1. Годишна сметка на општина Струга за 2018 година
2. Извештај за работа на Општина Струга, IV квартал 2018
3. Извештај за работа на ЈП „Комунално„ – Струга, IV квартал 2018
4. Акти за организација и систематизација на ЈП „Еко -Струга„ Струга.
5. Извештај за реализација на Програмата за изградба, одржување и заштита на локални патишта на општина Струга за 2018 година,
6. Тарифник за утврдување на висината на надоместокот за користење на објектите за спорт на подрачјето на општина Струга,
7. Годишен план за вработување на ЈП „Комунално„ – Струга за 2020 година,
8. Измена на Годишниот план за вработување во ЈП „Комунално“-Струга за 2019 година,
9. Советнички Прашања

Извор: Општина Струга

Facebook Коментари