Светски ден на здравјето, под мотото „Мое здравје, мое право“

- Здравје, Локални
233

Светскиот ден на здравјето се одбележува на 7 април секоја година. Овој ден е посветен на поттикнување на свеста за значењето на здравјето и поддршка на здравствените иницијативи ширум светот. Но овој ден Светската здравствена организација (СЗО) обично се фокусира на различни здравствени теми, промовирајќи здравје и борејќи се со здравствените предизвици ширум светот.
Секоја година темата за Светскиот ден на здравјето може да биде различна, во зависност од тековните предизвици и приоритети во областа на јавното здравје. Некои од претходните теми вклучуваат ментално здравје, здравствена покриеност, храна и безбедност на исхраната, превенција од заразни болести, итн. Овој ден исто така се користи за подигнување на свеста, образование и активизам за подобрување на здравјето на луѓето низ целиот свет.

Овогодишната тема која ја обработува СЗО по повод Светскиот ден на здравјето го става фокусот на универзалната здравствена покриеност, обезбедување пристап и достапност на сите индивидуи и заедници до здравствените институции кои им се потребни, без да имааат и трпат финансиски потешкотии.

Оваа година се апелира на глобален напор за премостување и надминување на сите аномалии во здравствениот систем, со цел да се дојде до рамноправност, еднаков пристап и квалитет за секоја индивидуа во однос на користењето на здравствените услуги.

StrugaOnline

Facebook Коментари