ЛТХ Леарница Охрид вработува, ова се работните позиции

- Локални, Маркетинг
548

ЛТХ ЛЕАРНИЦА ДООЕЛ Охрид вработува

„ONE-STOP SHOP“ 100% Export – Дел од Групацијата LTH Castings d.o.o. SLO

Изработуваме иновативни и високо квалитетни производи наменети исклучиво за автомобилската индустрија преку автоматизиран процес на леење под висок притисок,  машинска обработка на одлеаноците и конструкција на алати.

*Поради проширување на производната програма имаме потреба од

пополнување на новоотворените работни места:

ТЕХНИЧАР ВО МЕРНА ЛАБОРАТОРИЈА

обезбедување на квалитет на производ

Квалификации: Средно стручно образование – техничка насока

Способности: Прецизна комуникација вербална и дигитална, логика и аналитика

Одговорности:

 • Извршување мерења на алатите за леење под висок притисок и одлеаноците со помош на 3D машини за мерење
 • Извршување на класични мерења
 • Мерења за сериско производство и PPAP документација
 • Мерење на способноста на процесите и машините со статичка обработка
 • Изработка на програми за мерење
 • Грижа за чисто и уредно работно место

Задолжително носење заштитна опрема, работа во смени, 40 часа неделно/8 часа дневно во производните капацитети на компанијата. Работа по стандарди IATF 16949; ISO 14001; ISO 50001 и ISO 45001

Вашите апликации можете да ги испратита на наведената адреса со избор на „EMPLOYMENT OPPORTUNITIES“  и во најскоро време само селектираните кандидати ќе бидат повикани на интервју. Ве очекуваме!

*Со аплицирањето кандидатите се согласуваат нивните професионални апликации да бидат задржани во базата на човечки ресурси во наредните 120 дена и нивна обработка за потребите на процесот на селекција и вработување.

www.lthcastings.com/careers

 

ЛТХ ЛЕАРНИЦА ДООЕЛ Охрид вработува:

КОНТРОЛОР

обезбедување на квалитет на производ

Квалификации: Средно стручно образование – техничка насока

Способности: Прецизна комуникација вербална и дигитална, логика и аналитика

Одговорности:

 • рекламирање на материјалите и производите кои не ги исполнуваат барањата
 • проверка на пропишаните ознаки на амбалажата
 • соработка со надлежните служби во врска со специфични материјали или услуги
 • повремено контролирање на складирањето и транспортот на материјалите и производите
 • оперативно извршување на влезна односно завршна контрола
 • документирање и архивирање на резултатите од тестирањата во согласност со интерните прописи, упатства и контролните планови
 • грижа за контролната документација

Задолжително носење заштитна опрема, работа во смени, 40 часа неделно/8 часа дневно во производните капацитети на компанијата. Работа по стандарди IATF 16949; ISO 14001; ISO 50001 и ISO 45001.

Вашите апликации можете да ги испратита на наведената адреса со избор на „EMPLOYMENT OPPORTUNITIES“  и во најскоро време само селектираните кандидати ќе бидат повикани на интервју. Ве очекуваме!

*Со аплицирањето кандидатите се согласуваат нивните професионални апликации да бидат задржани во базата на човечки ресурси во наредните 120  дена и нивна обработка за потребите на процесот на селекција и вработување.

www.lthcastings.com/careers

 

ЛТХ ЛЕАРНИЦА ДООЕЛ Охрид вработува:

Oператори

CNC глодалки и ерозимати во алатница

Квалификации: Средно стручно образование – машински техничари

Способности: Дигитално образование, тимска работа, читање на цртежи, скиции нацрти

Одговорности:

 • подготовка на парчињата за обработка и алатите за симнување на струшка
 • машинска обработка на едноставни составни делови на алатите и справите
 • самоодржување на машината според пропишаниот план
 • грижа за чисто и уредно работно место
 • почитување на прописите од областа безбедност при работа и екологија
 • извршување други задачи во согласност со обученоста на работникот и упатствата од претпоставениот

Задолжително носење заштитна опрема, работа во смени, 40 часа неделно/8 часа дневно во производните капацитети на компанијата. Работа по стандарди IATF 16949; ISO 14001; ISO 50001 и ISO 45001.

Вашите апликации можете да ги испратита на наведената адреса со избор на „EMPLOYMENT OPPORTUNITIES“  и во најскоро време само селектираните кандидати ќе бидат повикани на интервју. Ве очекуваме!

*Со аплицирањето кандидатите се согласуваат нивните професионални апликации да бидат задржани во базата на човечки ресурси во наредните 120  дена и нивна обработка за потребите на процесот на селекција и вработување.

www.lthcastings.com/careers

Facebook Коментари